Ekspertyzy Mykologiczno – Budowlane

Mają na celu rozpoznanie istniejącego stanu obiektu budowlanego lub jego części, identyfikację uszkodzeń i wad które występują.

Należy ustalić przyczyny powstawania uszkodzeń i wad, dokonać analiz sprawdzających:
 • obliczeń statyczno-wytrzymałościowych
 • obliczeń cieplno-wilgotnościowych
 • badań wilgotnościowych murów i drewna
 • badań chemicznych zasolenia murów
 • badań mykologicznych
 • badań endoskopowych
 • warunków gruntowo-wodnych
 • niezbędnych odkrywek
 • oględzin wewnętrznych elementów budynku
 • oględzin zewnętrznych elementów budynku

Należy ocenić wpływ czynników negatywnych na trwałość budynku lub jego elementów.

Ekspertyzy mykologiczno-budowlane zalicza się do jednych z bardziej złożonych ponieważ przy ich opracowaniu potrzebna jest wiedza z budownictwa ogólnego, mikrobiologii, biologii, chemii budowlanej, fizyki budowli. Jeżeli ekspertyzę wykonujemy w obiekcie zabytkowych, potrzebna jest jeszcze wiedza z konserwatorstwa i zabytkoznawstwa architektury.

W ekspertyzie należy uwzględnić nowe rozwiązania technologiczne, jak np. szczelna stolarka okienna i drzwiowa, znajomość rynku chemii budowlanej.

Gdy w budynku pojawia się korozja biologiczna powstają wówczas niekorzystne zmiany we właściwościach elementów budynku. Przy opracowywaniu ekspertyz należy przestrzegać zasady logicznego rozumowania które się sprawdza w zależności przyczynowo-skutkowej.

Należy szczegółowo wymienić wszystkie elementy ekspertyzy, czyli precyzyjnie określić zakres wykonywanych prac.

Merytoryczną podstawę opracowania stanowią:

 • wizja lokalna, badania, pomiary, szkice, wywiady z użytkownikiem, dokumentacja fotograficzna
 • rysunki techniczne
 • istniejąca dokumentacja
 • literatura

W przypadku stwierdzenia objawów stwarzających ewidentne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego lub jego elementów należy to udokumentować w formie opisowej i graficznej.

Niedopuszczalna jest identyfikacja gatunku grzybów pleśniowych makroskopowo.

Należy określić podatność budynku na rozprzestrzenianie się korozji biologicznej. Należy określić, które czynniki wpłynęły na występowanie sprzyjających warunków do rozwoju czynników biologicznych.

Ustalenie przyczyn wystąpienia korozji biologicznej jest bardzo ważne i konieczne przed rozpoczęciem prac remontowych.

Naszym priorytetem jest realizacja zleconych usług na możliwie najwyższym poziomie i w jak najkrótszym terminie. Z tego powodu, sięgamy po nowoczesne rozwiązania oraz sprzęt pozwalający nam na rzetelną ocenę stanu obiektów, którymi się zajmujemy.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania dotyczące oferowanych przez nas usług. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Przeglądy techniczne

Przeprowadzamy również przeglądy techniczne w zakresie:

 • osuszania budynków
 • wymiany izolacji poziomych i pionowych
 • odwadniania budynków
 • odgrzybiania i impregnacji
 • wzmacniania porażonych konstrukcji
 • przeglądy okresowe budynków

Ponadto, świadczymy też nadzory inwestorskie budynków w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Ekspertyzy mykologiczno-budowlane

Przeprowadzamy ekspertyzy

 • budownictwa ogólnego
 • budownictwa rolniczego
 • budownictwa przemysłowego
 • zabytkowej architektury
 • budownictwa sakralnego

Suche Mury
96–126 Godzianów
ul. Tadeusza Kościuszki 92
Tel: 468 31 10 63
Fax: 468 31 10 63
NIP: 8361639845
REGON: 750760894