Odgrzybianie murów

Niszczący wpływ czynników biologicznych na drewno i materiały budowlane prowadzi do technicznej degradacji obiektu oraz wpływa na warunki zdrowotne panujące w pomieszczeniach w których przebywają ludzie.

Sprawdzanie budynków, czy nie są zagrzybione, jest jednym z elementów profilaktyki mikologicznej, dzięki której istnieje możliwość istotnego ograniczenia strat i dość szybkiego zahamowania procesów destrukcyjnych. Przygotowanie prac odgrzybieniowych wymaga często sporządzenia ekspertyzy mikologicznej lub mykologiczno-biudowlanej. Zakres prac odgrzybiania murów zależy od stanu porażenia obiektu. Jeżeli nastąpi likwidacja zagrzybienia we wczesnym stadium to często nie pociąga ona za sobą znacznych kosztów, a powierzchnie zagrzybione po odgrzybieniu będą mogły pozostać w budynku i nadal pełnić swoje funkcje.

Prace odgrzybieniowe

 • Remont odgrzybieniowy kapitalny
 • Remont odgrzybieniowy częściowy
 • Zabiegi doraźne (tymczasowe)
 • Rozbiórka obiektu (całkowita lub częściowa)

Do odgrzybienia murów stosujemy następujące metody

 • Metoda smarowania
 • Metoda opryskiwania
 • Kąpiele
 • Metoda suchego odgrzybiania
 • Metoda nawiercania otworów
 • Metoda gazowania
 • Metoda nagrzewania gorącym powietrzem
Po wykonaniu prac odgrzybieniowych przeprowadzana jest okresowa kontrola prac

 

Suche Mury
96–126 Godzianów
ul. Tadeusza Kościuszki 92
Tel: 468 31 10 63
Fax: 468 31 10 63
NIP: 8361639845
REGON: 750760894